KINDEROPVANG

ZIN IN EEN LEVEN LANG SPELEN EN LEREN!

Kinderen groeien en bloeien bij ons - vanaf de eerste dag dat ze bij ons komen!

Wij streven ernaar uw kinderen een tweede thuis te bieden. Een omgeving waar ze zich vertrouwd en veilig kunnen voelen. Uw kind komt in een passende leeftijdsgroep met een afgestemd dagprogramma, waarin aandacht is voor elk individueel kind. Wij bieden uw kind gevarieerd spelmateriaal aan, afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Wij besteden ook veel aandacht aan belangrijke en onvergetelijke gebeurtenissen, zoals verjaardagen.

Wij geven onze kinderen vertrouwen in hun eigen kennen en kunnen en we helpen hen te leren om experts te worden in hun eigen ervaringen. Ze leren om te geloven in zichzelf, ze zijn nieuwsgierig, fantasierijk en creatief en uiten hun gedachten en gevoelens op verschillende manieren. Kinderen leren om voor zichzelf te zorgen en  voor anderen.

Onze medewerkers willen een mooie en veilige omgeving voor de kinderen creëren. Wij maken van elke opvangdag een fijne dag, waardoor onze opvang een fijne plek is om te zijn - voor zowel kinderen als volwassenen. Wij stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring tussen onze locaties en regio's, maar ook over de grenzen heen.

In ons pedagogisch beleid vindt u verdere informatie over onze werkwijze.Hierbij hoort ook nog een bijlage met de nodige informatie.  

Naast producten als kinderopvang, naschoolse en buitenschoolse opvang verzorgen wij ook op een aantal scholen in Voorschoten de tussenschoolse opvang. Hierover vindt u meer informatie onder onze locatie Overblijven

Wilt u uw kind gelijk inschrijven? Klikt u dan hier

Beoordeling Einde Kinderopvang

  

Beoordeling Start Kinderopvang

Onze locaties

 
 
Land

Area

Pedagogische visie/Kernwaarden/Ouders

konsern-verdier.jpg
Onze kernwaarden
Hverdagslykke.jpg
Onze ouders
 

Tarieven/Huisregels/Algemene Voorwaarden

C:\Users\10410service\Pictures\Mustafa.jpg
Tarieven
norlandia-barnehage.jpg
Huisregels
Hovedbilde_barnehage4.jpg
Algemene Voorwaarden